سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
نبرد ایران و اسرائیل
[ و فرمود : ] آن که گفتن ندانم واگذارد ، به هلاکتجاى خود پاى درآرد . [نهج البلاغه]