سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
کسی جز نابخرد نادان، دانش و دانشوران را سبک نمی شمرد . [امام علی علیه السلام]