سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
برای نمازگزار، محبّت فرشتگان و هدایت و ایمان و نور معرفت است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]