سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
خرد، ریشه دانش و انگیزه فهم آن است . [امام علی علیه السلام]