سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
پایه عکاسی مونوپاد
حکمت (از سپاهیان خرد است) و هوس ضد آن . [امام صادق علیه السلام ـ در بیان سپاهیان خرد و نابخردی ـ]